Ruta de les Mines

ITINERARI:


Creu de Sant Vicent (forn de calç) - Molí de Matraca – Assut - Molí de Palomet (mina d’algeps i forns) - Mina de Cabres (mina i forns de ciment) - la Foia - Pantà – Molí l’Alcora.

En cada un dels punts està previst:

• Recollida i etiquetat de materials
• Explicació del procés
• Reomplir les fitxes de camp


La “Ruta de les mines “. Fonaments i objectius de la visita.

Fonaments teòrics:

El patrimoni etnològic de l’Alcora:

  • Activitats relacionades amb la producció ceràmica del s. XVIII fins als nostres dies
  • Utilitats dels materials
  • Procés de elaboració de la cal, el ciment i el algep
  • Matèries primeres que es podem extraure en el nostres entorn
  • Les mines i el seu impacte mediambiental

Objectius per àrees:
Història: Conèixer el medi que ens envolta i els elements patrimonials dispersos al nostre terme municipal; testimonis de les activitats econòmiques de la zona i dels oficis de relacionats
Les intervencions humanes en l’entorn natural: Observació crítica de l’entorn; problemes medio-ambientals, problemes de conservació, l’entorn com a espai de memòria.
Química i física: Coneixements científics- tècnics; identificació de matèries primeres, composició, estructura , processos de transformació química, etc. Aplicació pràctica dels coneixements teòrics apresos en classe.
Geologia: formació de l’argila, formació de depòsits sedimentaris
Educació física: Realització d’una activitat física en contacte amb la natura: caminar per sendes, els PR i les seves marques, altres (referencia a diferents esports que es poden realitzar en la zona)


Desenvolupament de la activitat:


La visita es plantejarà d’una manera lúdica, incitant a la diversió i a la participació, a través de breus explicacions s’indicarà les tasques que van a desenvolupar els nens de forma grupal:

1. Reconeixement de la zona
2. Recollida de minerals
3. Procés de transformació i lloc on es realitza

Per tal de assentar els coneixements que aniran descobrint es facilitarà als nens els següents materials d’ajuda:

Fitxes de camp
Etiquetes de identificació
Bosses
17 sql / 3 sqlseo / 0.14472604s.